Общо отчетно-изборно събрание на ОШК Сливнишки герой на 23.02.2013г.

ОБЯВА

На основание свое решение от 18.01.2013г. УС на ОШК „Сливнишки герой“ – гр. Сливница

СВИКВА

Общо отчетно-изборно събрание на 23.02.2013г. /събота/ от 11.00 ч. в залата на ОШК „Сливнишки герой“ при следния дневен ред:

1. Отчет за 2012 година.
2. Отчет за периода 2010-2012 година.
3. Избор на Председател и Управителен съвет.
4. Разни.

Молим/каним действителните членове за присъствието им!

Дискусия - Дайте вашето мнение