Карта на град Сливница

Динамична карта на град Сливница:

Вижте местоположението на Шах турнир „Сливница Оупън“ на по-голяма карта

Старата – статична карта на град Сливница:

Карта на град Сливница

Карта на град Сливница