Общо събрание на 4 март 2018г. и блиц турнир по шахмат

На 4 март 2018г. от 10:30ч. ще се проведе Общо събрание на шахматния клуб. Каним членовете да вземат участие в събранието!

След събранието ще се проведе градски блиц турнир по шахмат.

Дискусия - Дайте вашето мнение