Отчетно-изборно събрание на 14 май 2022г.

На 14 май 2022г. от 10:00ч., в сградата на шах-клуба, ще се проведе Отчетно-изборно събрание на шахматния клуб при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността за 2021г.
2. Избор на УС и председател.
3. Други.

Каним членовете да вземат участие в събранието!

Дискусия - Дайте вашето мнение