Отчетно общо събрание на 13 май 2023г.

На 13 май 2023г. от 10:00ч. ще се проведе Отчетно общо събрание на шахматния клуб при следния дневен ред:

1. Годишен отчет за дейността.
2. Други/Разни.

Каним членовете да вземат участие в събранието!

Дискусия - Дайте вашето мнение