Отчетно общо събрание на 17 май 2020г.

На 17 май 2020г. от 11:00ч. ще се проведе Отчетно общо събрание на шахматния клуб при следния дневен ред:

1. Годишен отчет за дейността.
2. Приемане на нов устав.
3. Други/Разни.

Каним членовете да вземат участие в събранието!

Дискусия - Дайте вашето мнение